Thursday 25 April 2019
- الأربعاء 19 شعبان 1440 -
21:6 - پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398

برگزاری کارگاه افزایش بهره وری در تولید نخود دیم استان کرمانشاه در سازمان جهاد دانشگاهیافزایش بهره وری در تولید نخود دیم استان کرمانشاه

حبوبات از نظر تأمین نیاز غذایی در مجامع انسانی نقش مهمی در حوزه اقتصادی و نیز زراعتی که در حوزه کشاورزی پایدار دارد.
اجزاء غذایی و ترکیب مناسب حبوبات در تأمین نیازهای غذایی و سوء تغذیه می تواند بخش عمده ای از این نیاز را مرتفع نماید.
زراعت نخود یکی از کشت هایی است که می تواند در تناوب زراعی اراضی کشاورزی قرار گیرد. براساس آمارنامه محصولات زراعی سال زراعی 94-93 وزارت جهاد کشاورزی، میزان سطح زیر کشت حبوبات در کشور معادل 712000 هزار هکتار است که میزان 463000 هزار هکتار مربوط به زراعت نخود می باشد. از این مقدار 7300 هزار هکتار به کشت آبی نخود، 455000 هزار هکتار به کشت دیم نخود اختصاص داشته است. طبق گزارش سازمان خواروبار کشاورزی سازمان ملل متحد(فائو)، در سال 2013 (1392)، ایران در تولید نخود رتبه هفتم و از نظر سطح زیر کشت، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.
متأسفانه متوسط عملکرد نخود در ایران نسبت به عملکرد جهانی، از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد. بنابراین ارتقاء بهرهوری در تولید نخود در کشور ضروری است.
وضعیت نخود دیم در استان کرمانشاه
همانطوری که می دانیم استان کرمانشاه یکی از قطب های کشور جهت دیم کاری محصولات زراعی خصوصاً نخود محسوب می شود و به علت شرایط مناسب دیمکاری منطقه، هر ساله میزان زیادی از اراضی خود را به کشت حبوبات اختصاص می دهد. نخود توده محلی بیونیج با جایگاه اصلی و قدمت بیش از هزار سال در این استان دارای رتبه جهانی است . و هرساله سطح زیادی از اراضی استان کرمانشاه به کشت این رقم اختصاص می یابد.
با توجه به اهمیت زراعت نخود در استان کرمانشاه خصوصاً نخود دیم، پروژه برنامه جامع تدوین محتوای الکترونیکی به منظور ارتقای بهره وری کشاورزی در استان کرمانشاه را با همکاری آژانس بین المللی ژاپن (JICA)، پژوهشکده فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی کشور و سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه از 31-29 فروردین در سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه برگزار گردید. در این برنامه 5 کارگاه آموزشی جهت کشت و توسعه محصولات زراعی و گلخانه ای دارای اولویت در استان کرمانشاه نیز برگزار گردید. یکی از این کارگاههای آموزشی "افزایش بهره وری در تولید نخود دیم در استان کرمانشاه " بود. در این کارگاه کشاورزان پیشرو در حوزه کشت زراعت نخود، کارشناسان مرتبط با زراعت نخود و نیز فارغ التحصیلان و شرکت های دانش بنیان در حوزه زراعت نخود و فراوری آن حضور داشتند. این کارگاه که در روز 29 فرورید سال جاری برگزار گردید. آقای مهندس عادل جهانگیری عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقاتی دیم سرارود کرمانشاه موضوعات و مواذرد فنی را برای مدعوین در کارگاه تشریح نمود.
در این کارگاه موضوعاتی از جمله نیازهای اکولوژیکی نخود، معرفی ارقام مناسب در حوزه زراعت دیم و آبی، مراحل کشت از جمله آماده سازی زمین، ضد عفونی بذر و بذرکاری در مناطق مختلف استان( سردسیری، معتدل، نیمه گرمسیری) مطالبی ارائه گردید.
همچنین مزایای کشت پاییزه، نیازهای غذایی، مدیریت و کنترل علف های هرز و آفات این محصول زراعی اقتصادی مطرح گردید و در پایان در خصوص مراحل برداشت و انبارداری این محصول موضوعات مبسوطی مطرح گردید و در نهایت موضوعات اقتصادی این محصول مطرح شد.
در این جلسه کشاورزان پیشرو استان، کارشناسان با خدمات شورای ملی نخود ایران بیشتر آشنا شدند و در حین و بعد از جلسه با این کشاورزان موضوعات و کمک های شورای ملی نخود ایران و اتاق بازرگانی استان کرمانشاه موارد مبسوطی مطرح گردید.
در تایم بعدازظهر همین روز شرکت کنندگان در این کارگاه در مدیریت بهینه مصرف آب در کشاورزی حضور یافتند . در این جلسه نیز موضوعات مبسوطی در خصوص مصرف آب در کشاورزی استان مطرح گردید و در پایان نرم افزار طرح جامع تدوین محتوای الکترونیکی حوزه کشاورزی بر روی گوشی های هوشمند این کشاورزان نصب گردید که تمامی اطلاعات این پروژه از جمله کتب آموزشی، توصیه ها و تمامی مواردی که می بایستی از سوی ستاد طرح JICA به کشاورزان این استان در این خصوص منتقل شود بصورت آنلاین از طریق این نرم افزار در دسترس کشاورزان و کارشناسان نخودکار استان قرار گیرد.
از دستاوردهای این پروژه در استان کرمانشاه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
  1. کمک به اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با بهره وری از کاربرد فناوری اطلاعات
  2. افزایش دسترسی بهره وری به اطلاعات مناسب و به موقع جهت بهبود فرایند زراعی و کاهش فقدان دسترسی به اطلاعات از سوی کشاورزان و کارشناسان
  3. توسعه کتابهای الکترونیکی با استفاده از محتوای دانش تولید شده در پژوهش
  4. افزایش دسترسی بهره وران (دانش آموختگان، دانشجویان) به اطلاعات مناسب جهت انجام کشاورزی دانش بنیان در محدوده کاری در حوزه زراعت نخود و در نهایت افزایش اشتغال
  5. افزایش سطح نوآوری در عرصه کشاورزی
  6. طراحی و ارائه سایت و نرم افزار تحت موبایل و استفاده کشاورزان و کارشناسان از این نرم افزار امید است با همدلی و همراهی سازمان جهاد کشاورزی، مراکز تحقیقاتی این حوزه و نیز سازمان هایی همچون سازمان جهاد دانشگاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی استان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتاق بازرگانی و شورای ملی نخود ایران بتوانیم زراعت، فرآوری این محصول باارزش را در استان بیش از پیش اقتصادی نمائیم و گام موثری در زمینه اشتغال و تولید این محصول استراتژیک در استان برداریم.           
  7.   
   1396/2/13 08:33

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )